Tervetuloa kotisivuilleni!


Psykologipalvelut Hyvän MielenTila tarjoaa monipuolisia psykologipalveluita.

Kirsi Salonen, Psykologian maisteri, psykoterapeutti (Valviran hyväksymä, kelapätevyys), laillistettu psykologi, tohtorikoulutettava (Tampereen yliopisto), eko- ja ympäristöpsykologi, kouluttaja, projektitutkija (Tampereen yliopisto), NLP-practitioner.

Palveluihin kuuluu kuntoutuspsykoterapia (Kelan kuntoutuspsykoterapia), asiantuntijapalvelut ja koulutus
 
Käytetyt menetelmät/osaaminen: Gestalt-terapia, hypnoosi, luontointerventiot, eko-ja ympäristöpsykologia, green care, ekologinen NLP ja ekologinen mindfulness, työnohjaus, koulutus, ympäristöpsykologinen asiantuntijuus mm. luontointerventiot, green care, asuinympäristöjen suunnittelu ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Vastaanotto Lempäälässä:
Tampereentie 26 A, 37500 Lempäälä (posti tähän osoitteeseen)
» Kartta (terveyskeskusta vastapäätä, hyvät bussi- ja junayhteydet)
 
Yksittäisen tilaisuudet Tampereella:
Yliopistonkatu 60 A 7krs (Pirkanmaan ihmissuhdetyö ry).
 

Kursseja järjestetään myös Vesilahdella Hyvän MielenKodassa ja tilauksesta luonnonläheisissä paikoissa. Lisätietoja: Kurssit/koulutus
 
 
TIESITKÖ ETTÄ
 • Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointimme lisääntyvät luontoympäristössä.
 • Pelkkä luontokuvan katselu alentaa verenpainetta, sydämen sykettä ja koettua jännittyneisyyttä.
 • Elpyminen luontoympäristössä tapahtuu nopeasti. Lyhytkin käynti puistossa tai lähimetsässä vähentää psyykkistä kuormitusta.
 • Luontoympäristö vaikuttaa jopa terveydentilaan. Potilaat, jotka sairaalassa saavat katsoa ikkunasta luontonäkymää, toipuvat nopeammin kuin kiviseinää katselleet.
 • Tutkimusten mukaan luontoympäristö tarjoaa parhaat mahdollisuudet lasten leikeille. Metsä tarjoaa loputtomasti virikkeitä. Metsää ei ole koskaan leikitty loppuun, toisin kuin ihmisen rakentama leikkikenttä.
 • Ympäristövastuullinen käyttäytyminen muuttuu asenteiden mukaiseksi vasta, kun ihmisellä on ollut luontokokemuksia, jotka ovat liikuttaneet häntä tunnetasolla.
 
 
Olen asiantuntijana käytettävissä seuraavissa aiheissa:
-Eko- ja ympäristöpskologian asiantuntija
-Luontointerventiot osanan hoitokäytäntöjä
-Green Care -menetelmät
-Ympäristö-, ilmastovastuullinen käyttäytyminen
  
Elvyttävän ja miellyttävän ympäristön tunnusmerkkejä on syytä olla mukana asuinympäristöjen sekä julkisten tilojen suunnittelussa. On myös tärkeätä huomioida psykologiset näkökulmat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, yhteiskunnallisessa ohjauksessa ja ympäristökampanjoissa. Tärkeät aiheet ovat myös ympäristöasenteiden ja käyttäytymisen ristiriita sekä ympäristökriisit ja mielenterveys.

Osaaminen:
 • Psykologian maisteri 1997 (pro gradu-tutkielma: Kahden ympäristökampanjan vertailua psykologisesta näkökulmasta, syventävät opinnot ympäristöpsykologiasta, sivuaine: ympäristöpolitiikka)
 • Tohtorikoulutettava (väitöspäivä keväällä 2020) väitöskirjan aihe: Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena
 • Gestalt-psykoterapeutti
 • Projektitutkijana Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen yhteisessä tutkimushankkeessa, jonka aiheena on luontolähtöisen intervention kehittäminen masennuksesta kuntoutumiseen (https://projects.tuni.fi/luovikunto/)
 • Projektitutkija vuosina 2016-2018 Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa, jonka aiheena on luonto ja työhyvinvointi: www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/en/research/research-areas/work/projects/nature_environment/suomeksi
 • Julkaisut:
 • Salonen, K., Hyvönen, K., Kirsi Salonen, Määttä, K., Feldt, T., Mauno, S. & Muotka J. (2018). Luontoympäristön yhteydet työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen: kysely-, interventio- ja haastattelututkimuksen tuloksia. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja 355. Saatavissa: 978-951-39-7539-5
 •  Salonen, K., Hyvönen, K., Korpela, K., Korpela, H., & Nieminen J. (2018). Luonnosta Virtaa –interventio: osallistujien kokemukset ja tunnetilan muutokset (arvioitavana Psykologia –lehdessä)
 •   Lappalainen, R., Lappalainen, P., Puolakanaho, A., Salonen, K., & Hyvönen, K., 2017. Uudet lupaavat työhyvinvointi-interventiot. Teoksessa A. Mäkikangas, S. Mauno, & T. Feldt. Tykkää työstä (s. 217-241). PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Salonen Kirsi & Kirves Kaisa, 2016. Luonto rauhoittaa, hoitaa ja pelottaa. Vuosilusto 11.
 • Salonen Kirsi, Kirves Kaisa & Korpela Kalevi, 2016. Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista. Psykologia.
 • Salonen Kirsi, 2013. Luonnon hyvinvointivaikutukset. Luonto muistisairaan tukena. Julkaisussa: Muisti muuttuu – arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaan henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä. Jari Helminen, Eva Laine, Risto Siren, Marianna Zotow, toim. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Salonen Kirsi, 2012. Ihmisen ja luonnon yhteyksiä. Eko-ja ympäristöpsykologian näkökulma. Julkaisussa: Tuula Helne, Tiina Silvasti, toim. Yhteyksien kirjassa. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.
 • Salonen Kirsi, 2011. Ympäristövastuu syntyy empatiasta, emootiosta ja kognitiosta. Psykologia (2-3):176-177.
 • Salonen Kirsi, 2010. Mielen luonto. Eko-ja ympäristöpsykologian näkökulma. Helsinki: Green Spot.
 • Salonen Kirsi, 2010. Ilmastokriisistä muutokseen. Psykologia (5-6): 477-479.
 • Salonen Kirsi, 2005. Mieli ja maisemat. Eko-ja ympäristöpsykologian näkökulma. Edita.
 • Haastatteluja useissa kymmenissä suomalaisissa aikakauslehdissä ja sanomalehdissä, esimerkiksi Hyvä Terveys ja Helsingin sanomat (https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005545527.html). Haastatteluja myös radiossa, esimerkiksi Eve Mantun ohjelma 27.8 2014 ja Löytöretki suomalaiseen toivoon 7.7.2017 (https://areena.yle.fi/1-4143556)


  p: 040-7277632
  e-mail: kirsihyvanmielentila@gmail.com Psykologipalvelut Hyvän Mielentila, Yliopistonkatu 60 A 7krs, 33100 Tampere, p: 040-7277632,
e-mail: kirsihyvanmielentila@gmail.com  
Mobiili