Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

Eko-ja ympäristöpsykologiset kurssit/koulutus

Ympäristöpsykologisten tutkimusten mukaan ympäristö ja sen laatu vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin. Luontoympäristöllä on myönteinen vaikutus elpymisee, hyvinvointiin ja terveyteen. Tutkimusten mukaan luonto parantaa koettua terveydentilaa ja toimintakykyä sekä vähentää kuolleisuutta. Eläminen vihreillä alueilla näkyy useissa terveysindikaattoreissa. Esimerkiksi stressitilanteen jälkeen luonnon katseleminen palauttaa fysiologisesti ja parantaa mielialaa sekä keskittymiskykyä.

Eko-ja ympäristöpsykologiset menetelmät (luontointerventiot) tarkoittavat luonnossa tai luontoelementtien avulla tehtäviä harjoituksia, joiden tarkoituksena on avartaa näköaloja, löytää omia voimavaroja ja tuottaa rentoutumisen tunnetta. Menetelmillä pyritään tietoisesti voimavarojen lisäämiseen ja stressinhallintaan. Menetelmiä voidaan käyttää myös lisäämään työpaikalla luottamuksen, yhteistyön ja työilmapiirin parantamiseen. Pienikin harjoitus saattaa nostattaa esille uusia näkökulmia ja ongelmanratkaisukeinoja pulmallisiinkin asioihin, vaikka niitä ei erityisesti lähdetäkään etsimään. Mielikuvarentoutus palauttaa voimavaroja sekä antaa eväitä myös rentoutumiseen kotona ja työpaikalla.

Olen kehittänyt ja käyttänyt eko- ja ympäristöpsykologisia menetelmiä (mm. mielipaikkaharjoitus) terapiatyössä, työnohjauksessa, koulutuksessa sekä ryhmänohjauksessa psykologin vastaanotolla, sisätiloissa ja luontoympäristössä. Aiheesta myös väitöskirja tekeillä.

Esimerkkejä koulutuksista:

Kursseilla on käytössä seuraavat psykologiset/teoreettiset viitekehykset:

-eko-ja ympäristöpsykologia
-ekologinen NLP (ekologinen neurolingvistinen ohjelmointi eli ENLP) ja ekologinen mindfulness

-Gestalt-psykoterapia

EKOLOGINEN NLP JA MINDFULNESS

Haluatko kehittää vuorovaikutustaitojasi asiakastyössä, kehittää läsnäolemisen taitoja, antaa työelämän kiireessä myös havainnoille ja kehotietoisuudelle sijaa? Eli elää myös arjessa ja työelämässä kokonaisvaltaista elämää osana luontoa?

Kurssilla kehitetään seuraavia taitoja:
- luontotietoisuus/kehotietoisuus (sisäinen ja ulkoinen)
- läsnäoleminen, maadoittuminen omaan ympäristöön
- havainnot voimavaraksi
- kokonainen elämä (holistisuus) käytännössä


EKO- JA YMPÄRISTÖPSYKOLOGIAN PERUSTEET, LUONTOYMPÄRISTÖN VAIKUTTAVUUS SEKÄ GREEN CARE- MENETELMÄSOVELLUKSIA.

Koulutuksen sisältönä on mm. luontoympäristön vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin ja terveyteen, luontointerventiot (mm. ekopsykologiset menetelmät) sekä luontoympäristö asiakkaan/potilaan tukena. Tämän lisäksi käydään läpi luontointerventioiden käyttöä eri asiakasryhmien näkökulmasta.


LUONNON TERVEYSVAIKUTUKSET; YHTEYDET PSYYKKISEEN HYVINVOINTIIN

-Luontoympäristö tuottaa jo lyhyessä ajassa sekä psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia; stressi helpottuu, verenpaine alenee, sydämen syke normalisoituu, mieliala kohenee, koettu jännittyneisyys helpottuu...Myös pitkällä ajalla havaittuna, luontoympäristö tuottaa hyvinvointia ja terveyttä.

-Koulutus tarjoaa tietoa ja harjoitteiden avulla kokemuksia luontoympäristön vaikutuksista teoriassa ja käytännössä.

LUONTO VOIMAVARANA HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA

- Tarjoaa käytännönläheisen koulutuksen ja perehtymisen luontoympäristön mahdollisuuksiin osana hoitoa ja kuntoutusta. Tavoitteena on antaa tietoa (taustalla ympäristöpsykologiset tutkimukset ja ekopsykologia) luontoympäristön ja luontoelementtien vaikutuksista psyykkiselle hyvinvoinnille ja terveydelle (sisältää myös luennon). Koulutus antaa osallistujille valmiuksia hyödyntää luontointerventioita (ulko- ja sisätiloissa) hoiva- ja hoitotyössä asiakkaiden kanssa sekä oman jaksamisen tukena. Myös palvelu- ja hoitoetiikan kysymykset saattavat löytää uudenlaista näkökulmaa ja selkiintymistä.

LAPSEN JA LUONNON MIELI

- Tarjoaa käytännönläheisen koulutuksen ja perehtymisen luontoympäristön mahdollisuuksiin osana opetusta.
- Tavoitteena on antaa tietoa (taustalla ympäristöpsykologiset tutkimukset ja ekopsykologia) luonnon ja luontoelementtien vaikutuksista psyykkiselle
hyvinvoinnille ja terveydelle (sisältää myös luennon). Tarjoaa myös eko- ja ympäristöpsykologisen näkökulman ympärisökasvatukseen.


Kurssit Vesilahdella

 

Kurssipäivä toteutetaan luonnossa ja Hyvän MielenKodassa. Kota on valmistettu 1800-luvullarakennetun torpan hirsistäja sijaitsee maatilan läheisyydessä Vesilahden Onkemäellä noin 45km Tampereelta. Maatilalla on eläimiä; hevonen, vuohia, kanoja, kissoja ja koira, joista useimmat liikkuvat ympäristössä vapaana.

Kota sijaitsee niittyjen ja metsien keskellä ja äänimaisemana on luontoympäristöön liittyvät äänet eli luonnon rauha. Ainoastaan pihapiiristä kuuluva kukon laulu saattaa tätä hiljaisuutta ”rikkoa”. Luonto kodan ympärillä mahdollistaa ekopsykologiset menetelmät. Tulen äärellä kodassa voidaan keskustella, rentoutua, eheyttää luontosuhdetta, kahvitella ja syödä tarpeen mukaan.

 

Esimerkkejä:

 

Työhyvinvointia luonnosta

* Kurssin tarkoitus on palautua psyykkiseen tasapainoon luontoympäristön ja ekopsykologisten menetelmien avulla. Aiheet: oma jaksaminen, voimavarat, työyhteisön hyvinvointi ja ilmapiiri: yksilö ryhmässä/ psyykkisen tilan hoitaminen luontoympäristössä. Kurssin painopiste on ekopsykologiset menetelmät ja omien voimavarojen löytäminen sekä niiden käyttöönotto myös jatkossa omassa arjessa.

 

Luonnollinen vuorovaikutus

* Kurssin tarkoitus on tunnustella omaa luonnollista tapaa olla vuorovaikutuksessa työyhteisössä ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja myös asiakastyössä. Luontoympäristön salliva ja innovatiivinen ilmapiiri tukee tätä prosessia.

 

 

Löydä luontosi-kurssi

* Haluatko kehittää läsnäolemisen taitoja, antaa työelämän kiireessä myös havainnoille ja kehotietoisuudelle sijaa eli elää myös arjessa ja työelämässä kokonaisvaltaista elämää osana luontoa? Kurssilla kehitetään seuraavia taitoja: luontotietoisuus/kehotietoisuus (sisäinen ja ulkoinen), läsnäoleminen, maadoittuminen omaan ympäristöön, havainnot voimavaraksi, kokonainen elämä (holistisuus) käytännössä

 

 

Miten luonto ja unet hoitavat- kurssi

* Unet ja luonto auttavat saamaan tunneyhteyden itseen. Tällöin on mahdollista elää kokonaisvaltaisemmin osana omaa luontoa. Kurssilla yhdistetään ekopsykologisia menetelmiä ja Montaque Ullmanin uniryhmätyöskentelyä. Kummastakaan ei tarvitse olla aiempaa tuntemusta.  

 

  Psykologipalvelut Hyvän Mielentila, Yliopistonkatu 60 A 7krs, 33100 Tampere, p: 040-7277632,
e-mail: kirsihyvanmielentila@gmail.com  

  näytä normaaliversio » Ylös