Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

Lepäälän vastaanottoVastaanoton tunnelmaa sisältäPsykoterapiaa

Kela voi tukea yksilöterapiaa ja ryhmäterapiaa kuntoutuksena 16-67-vuotiaille sekä tarvittaessa nuorten (16-25-vuotiaiden) vanhempien ohjauskäyntejä.

Voit yksin, kumppanisi tai perheesi kanssa saada apua kaikenlaisiin psykologisiin ongelmiin, kuten masennukseen, ihmissuhdevaikeuksiin, jännittämiseen, kriiseihin, työuupumukseen jne. Menetelmiini kuuluu keskustelun lisäksi hypnoosi, NLP- menetelmät, Gestalt-psykoterapia (Valviran hyväksymä, kelapätevyys) sekä ekopsykologiset menetelmät. Keskustelun lisäksi voidaan siis voimavaroja etsiä hypnoosin, mielikuvaharjoitusten, rentoutumisen ja luontokokemusten (lähiluonnossa) avulla. Niiden avulla on mahdollista saada helpommin yhteys omiin tunteisiin ja tarpeisiin.


Työnohjaus


Myös työyhteisöön liittyvät asiat kuten työssä jaksaminen ja työilmapiiriasiat kuuluvat toimenkuvaan. Työnohjausta voivat tilata yksilöt, työyhteisöt tai muut ryhmät. Painopiste on useimmiten työssä jaksaminen, voimavarat, tavoitteet, työyhteisön toimintatavat, luonnollinen vuorovaikutus työyhteisössä, muutokset ja pysyvyys. Työnohjaus räätalöidään yksilön tai ryhmän ajankohtaan ja tarpeisiin sopivaksi.

IPT-hoitoa (interpersoonallinen psykoterapia) masennukseen
 
IPT on yhytkestoinen, käytännönläheinen ja diagnoosikeskeinen hoitomuoto. IPT on myös tieteellisesti tutkittu psykoterapiamenetelmä ja siitä on kehitetty sovelluksia muidenkin psykiatristen häiriöiden hoitoon. IPT:ssä psykiatriset häiriöt nähdään paremminkin interpersoonallisina eli ihmisten välisiin suhteisiin liittyvinä ilmiöinä kuin puhtaasti yksilön sisäisinä psyykkisinä tai biologisina ongelmina.

 

IPT-hoito kestää tavallisesti 3–4 kuukautta, 15 viikottaista istuntoa, ja siinä on kolme vaihetta. Hoidon alussa tehdään masennusdiagnoosi ja määritetään interpersoonallinen tilanne, jossa masennusoireilu alkoi. Nämä neljä ongelma-aluetta ovat: suru, jolla tarkoitetaan komplisoitunutta tai kesken jäänyttä surutyötä, rooliristiriita, roolin muutos ja interpersoonalliset puutokset tai elämäntapahtumien puute.  Näistä valitaan yhdessä jokin interpesoonallinen tilanne, ja tämä teema toimii hoidon fokuksena.

 
 

 

Myytävät tuotteet, joita voi tilata kirsihyvanmielentila@gmail.com:


KIRJA: MIELEN LUONTO -Eko-ja ympäristöpsykologian näkökulma
(Green spot, 2010)


Mielen luonto antaa lukijalle monipuolisen kuvan luonnon merkityksestä psyykkiselle hyvinvoinnille sekä ympäristökäyttäytymiselle.
Voit kirjan avulla muodostaa omia, sinulle sopivia käsityksiä luonnon mielestä ja mielen luonnosta. Saatat tehdä muutoksia arkeesi, ottaa luonnon yhä enemmän ja tietoisemmalla tavalla osaksi elämääsi.
Kirja on suunnattu sosiaali-ja terveysalan ammattilaisille, ympäristösuunnittelijoille, opettajille ja kaikille, joita kiinnostaa kohentaa itsen, muiden sekä koko maapallon hyvinvointia.
Hinta 25e+ postikulut. Voit tilata myös www.greenspot.fi

LUONTOKUVASARJA/Hyvän MielenTila

Luontokuvasarja/Hyvän MielenTila on eko- ja ympäristöpsykologi Kirsi Salosen kehittämä 35 luontokuvan kokonaisuus (postikorttikoko ja A5). Luontokuvien valinnassa on taustalla tutkimustietoa ympäristöpsykologiasta sekä Kirsi Salosen psykologin työssä (myös tekeillä oleva väitöskirjatyö) kerämää kokemusta.

Kuvasarja on kehitetty mm. terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaisten asiakas- ja potilastyöhän. Sitä voi myös käyttää kuka tahansa, joka haluaa myös sisätiloissa kokea luontoympäristön myönteisiä vaikutuksia. Tavoitteena on edesauttaa luontoympäristön vaikutusten tietoisempaan tunnistamiseen. Sisältää kuvat ja ohjeet. Hinta 40e  (postikorttikoko) tai 60e (A5)+ postikulut Psykologipalvelut Hyvän Mielentila, Yliopistonkatu 60 A 7krs, 33100 Tampere, p: 040-7277632,
e-mail: kirsihyvanmielentila@gmail.com  

  näytä normaaliversio » Ylös